دوره آموزشی کار با تراشه های Zynq – سطح 1

 • طول دوره: 32 ساعت
 • روزهای برگزاری کلاس: پنج شنبه و جمعه ها

 • مدرس: مهندس مهدی چنگانی
 • گزیده عناوین آموزشی:

  – آشنایی با معماری ZYNQ Soc

  – آموزش کار با ابزار Vivado Design Suite

  – معرفی باس AXI

  – طراحی System Level در نرم افزار Vivado

  – اجرای مثال ها بصورت عملی روی برد

همراه با ارائه گواهینامه گذراندن دوره

دوره آموزشی کار با تراشه های Zynq – سطح 2

 • طول دوره: 32 ساعت
 • روزهای برگزاری کلاس: پنج شنبه و جمعه ها

 • مدرس: مهندس مهدی چنگانی
 • گزیده عناوین آموزشی:

  – ساخت IPCORE براساس استاندارد AXI

  – کار با واحد AXI-DMA و AXI-CDMA

  – کار با IP-COREهای حوزه Vision در Vivado

  – تبدیل کد C به HDL با استفاده از Vivado-HLS

  – اجرای مثال ها بصورت عملی روی برد

همراه با ارائه گواهینامه گذراندن دوره