توضیحات

بال LED و کلید، 4 عدد LED و 4 عدد کلید فشاری را به امکانات برد پازج-1 می‌افزاید.

 

مستندات:

  • شماتیک (PDF)
  • سورس پروژه آلتیوم (دانلود)
  • جدول تخصیص پین (PDF)