توضیحات

بال LED و کلید، ۴ عدد LED و ۴ عدد کلید فشاری را به امکانات برد پازج-۱ می‌افزاید.

 

مستندات:

  • شماتیک (PDF)
  • سورس پروژه آلتیوم (دانلود)
  • جدول تخصیص پین (PDF)