دانلود کتاب Verilog HDL

عنوان کامل کتاب

Verilog HDL Design Examples

نویسندگان

Joseph Cavanagh

سال انتشار

۲۰۱۸

دریافت کتاب

حجم فایل: ۳۲ مگابایت

پسورد فایل (دقت شود که زبان کیبرد فارسی باشد): پازج