عنوان کامل کتاب

Programming FPGAs: Getting Started with Verilog

نویسندگان

Simon Monk

سال انتشار

۲۰۱۶

دریافت کتاب

حجم فایل: ۱۶ مگابایت

پسورد فایل (دقت شود که زبان کیبرد فارسی باشد): پازج