عنوان کامل کتاب

Hands-on Experience with Altera FPGA Development Boards

نویسندگان

Jivan S. Parab, Rajendra S. Gad, G.M. Naik

سال انتشار

۲۰۱۸

دریافت کتاب

حجم فایل: ۶ مگابایت

پسورد فایل (دقت شود که زبان کیبرد فارسی باشد): پازج