عنوان کامل کتاب

Engineering Applications of FPGAs: Chaotic Systems, Artificial Neural Networks, Random Number Generators, and Secure Communication Systems

نویسندگان

Esteban Tlelo-Cuautle, Jose Rangel-Magdaleno, Luis Gerardo de la Fraga

سال انتشار

۲۰۱۶

دریافت کتاب

حجم فایل: ۱۵ مگابایت

پسورد فایل (دقت شود که زبان کیبرد فارسی باشد): پازج