عنوان کامل کتاب

Design for Embedded Image Processing on FPGAs

نویسندگان

Donald G. Bailey

سال انتشار

۲۰۱۱

دریافت کتاب

حجم فایل: ۲۷ مگابایت

پسورد فایل (دقت شود که زبان کیبرد فارسی باشد): پازج