واحد GPIO

در ادامه مجموعه ویدئویی آموزش FPGA در این قسمت قصد داریم یک ماژول با رابط AXI جدید به طراحی قبلی اضافه کنیم. این ماژول جدید واحد GPIO می باشد و همانند یک میکرو کنترلر، توسط این واحد می توانیم با استفاده از پردازنده Microblaze به خواندن و نوشتن در پایه های FPGA بپردازیم بصورتی که کنترل کاملی با استفاده از نرم افزار، روی روند خواندن و نوشتن خواهیم داشت. برتری استفاده از FPGA در این مورد بدین صورت است که با توجه به نیازمندی ها، به هر تعداد IO که نیاز داشته باشیم می توانیم در طراحی خودمون اضافه کنیم. در ضمن با تعریف یک پورت شامل تعداد IO مشخص، می توانیم با اجرای یک دستور روی یک پورت نوشته و یا از آن خواند که این وِیژگی باعث افزایش کارایی برنامه خواهد شد.

در ادامه آموزش بعد از طراحی سخت افزار سراغ نوشتن برنامه C برای خواندن و نوشتن ار واحد GPIO می شویم و در نهایت برنامه خودمون را روی برد پازج مورد آزمایش قرار می دهیم.

مشاهده ویدئو:

دانلود

دانلود ویدئو با کیفیت بالا – (حجم 245 مگابایت)

دانلود ویدئو با کیفیت بالا و فشرده –کدک vp9 (حجم 63 مگابایت)

دانلود کد مثال های اجرا شده در ویدئو