بال  VGA – شش بیتی

بال VGA شش بیتی از جمله بال‌هایی هست که در حال حاضر آماده‌ی عرضه می باشد. این برد قابلیت نمایش ۶۴ رنگ مختلف را دارا بوده و ۸ پین از ورودی/خروجی های برد پازج یک را مورد استفاده قرار می دهد. در مثال ها و کاربردهایی که از تعداد رنگ محدودی استفاده شده است، این محصول انتخاب مناسبی خواهد بود.

  • شماتیک (دانلود)

درحال آماده سازی …

در حال آماده سازی …

درحال آماده سازی …